Eva's portret van de Digitale StudieCoach Digitale StudieCoach
Slim studeren
Studeren is meestal wel plezierig, maar niet altijd. Studeren is zeker niet altijd 'leuk'. Soms is het gewoon zwoegen en de voldoening iets te begrijpen en een tentamen te halen, komt pas later. En soms loop je tegen problemen op en dat is 'normaal'.
Leer van studenten met goede studieresulaten (goede beoordelingen, plezier en interesse in de studie) en lees hoe deze studenten problemen aanpakken.
 1. Lijkt het niet te lukken en vallen de studieresultaten tegen? Studeer productief
Maak iets plezierigs van je (studie)dagen, maar eis niet dat het altijd 'leuk' is. Sommige vakken zijn spannend en andere minder en meestal is inspanning nodig. Maar voor alle activiteiten geldt: geen inzet en inspanning, dan ook geen voldoening.
Werk samen met anderen (zoek een studiemaatje!) en praat over de stof (leg de stof uit aan anderen). Studeer actief en maak verschil tussen hoofd - en bijzaken door te onderstrepen, korte aantekeningen te maken en jezelf vragen te stellen. Besef dat uitstellen stimuleert tot verder uitstellen en 'gewoon beginnen' het beste werkt. Stem daarbij je voorbereiding af op de eisen van het tentamen.

Kruis dit vakje aan als dit punt voor jou van belang is.
 

 2. Word je door de studie achtervolgd, maar komt het er toch niet van? Doe aan time management
Wie een studie wil halen zal genoeg tijd moeten besteden aan de studie en de tijd goed moeten verdelen.
 1. Verdeling van tijd voor studie - en andere activiteiten
 2. Verdeling van studietijd over de verschillende studieactiviteiten
Time management wordt verbeterd door
 1. Overzicht van alle activiteiten: wat heb ik allemaal te doen?
 2. Stellen van prioriteiten: wat laat ik voorgaan?
 3. Plannen van activiteiten: wanneer ga ik de plannen uitvoeren?
 4. Scheppen van gunstige werkomstandigheden: wat helpt mij wel en wat helpt mij niet bij de uitvoering van mijn geplande activiteiten?
Kruis dit vakje aan als dit punt voor jou van belang is.
 
 3. Wordt de studie je wel eens te veel? Formuleer haalbare studie-targets
Deel het hoofddoel in concrete subdoelen in en formuleer wanneer jij die wilt halen. Je zet jezelf als het ware onder een 'productieve' druk, want je wilt een bepaald doel in een bepaalde tijd halen. En je kunt ook tevreden zijn als je jouw target hebt gehaald.
Noteer bijvoorbeeld wanneer je de hoofdstukken van een boek of wanneer je de onderdelen van een opdracht af wilt hebben. Pas op voor onrealistisch optimistische targets, want die haal je toch niet. Je zet dan jezelf onder een 'onproductieve' druk en dat werkt niet. Daarbij is iets niet halen ontmoedigend en dat hindert bij het beginnen aan de volgende studietaak.

  Kruis dit vakje aan als dit punt voor jou van belang is.
 

     4. Geen idee hoe je er voor staat? Controleer de voortgang
Controleer de voortgang van de studieactiviteiten zodat je steeds weet hoe je er voor staat. Een eventuele achterstand (target niet gehaald) is dan op tijd in te halen en groeit niet uit tot een ontmoedigend grote achterstand.
Studeren is natuurlijk niet alleen zitten en uren maken. Controleer ook of je productief bent en niet zit te suffen.

  Kruis dit vakje aan als dit punt voor jou van belang is.
 

 5. Rommel je maar wat aan? Organiseer goede werkomstandigheden en hulpmiddelen
  Stimulerende werkomstandigheden zijn
 • Een goede werkplek waar geen afleiding is.
 • Genoeg (niet te veel en niet te weinig) en regelmatig studeren. Wen aan een studieritme en haal per dag jouw target.
 • Duidelijke afspraken met jezelf en met anderen over 'concurrerende' activiteiten als sporten, verenigingsactiviteiten, betaald werk, enz.
 • Hulpmiddelen als goede aantekeningen, oude tentamens, en een werkende computer (en toebehoren).
 • Mensen om je heen die je kunnen steunen, waar je mee kunt samenwerken en die je zonodig raad kunt vragen.
Kruis dit vakje aan als dit punt voor jou van belang is.
 
 6. Zit je soms gewoon te suffen? Studeer actief en strategisch
Studeer actief door jezelf vragen te stellen, korte aantekeningen of een schema te maken. Probeer niet passief als een spons de studiestof op te zuigen maar verwerk de informatie. Ga na of je de studiestof begrijpt door herhalen, jezelf vragen stellen, bespreken met medestudenten en het maken van oude tentamens.

  Kruis dit vakje aan als dit punt voor jou van belang is.
 

 7. Zie je het af en toe niet meer zitten? Ontwikkel interesse in de studie en het vertrouwen de studie aan te kunnen
Sommige gedachten en denkpatronen werken negatief op de studie uit. Twee uitersten zijn enerzijds het onrealistisch pessimistische 'Het lukt mij toch niet' en anderzijds het onrealistisch optimistische 'Morgen ga ik proberen te beginnen'. Onderzoek deze denkpatronen kritisch en analyseer ze.
Als je bijvoorbeeld een studieonderdeel niet onmiddellijk begrijpt, dan wil dat niet zeggen dat jij daar te stom voor bent. Studieonderdelen kunnen zeer moeilijk zijn en voor nadenken heb je tijd nodig. Blijf kritisch en oordeel niet te snel negatief over jezelf. Blijf op de studietaak gericht en vraag je af wat je niet begrijpt en hoe daar achter is te komen.

  Kruis dit vakje aan als dit punt voor jou van belang is.
 

    

Meer informatie en tips nodig? Raadpleeg de website Studieondersteuning, Universiteit Leiden.

Overzicht studeren met aandacht
Robert M. Topman, Studentenpsycholoog b.d., Universiteit Leiden