Eva's portret van de Digitale StudieCoach Digitale StudieCoach
GIS
De vragenlijst Gevolgen Informatie Studievragenlijst (GIS) zegt iets over de manier waarop jij met de uitslag van studievragenlijsten omgaat. Vul de 11 vragen van deze lijst in door bij iedere vraag het knopje van je keuze aan te klikken. Je kunt je keuze altijd veranderen door op een ander knopje te klikken. Na het invullen van alle vragen kan je de vragenlijst laten scoren door de knop aan te klikken. Jouw scores worden dan vergeleken met die van andere studenten. Je krijgt daarbij een kort commentaar op de uitslag.

In welke mate zijn onderstaande uitspraken op jou van toepassing? Let a.u.b. extra op bij de vragen 3, 6 en 7, want die zijn negatief geformuleerd.

Vragen Oordeel
1. De uitslag van de vragenlijsten wijst mij op mogelijke studieproblemen. niet     in hoge mate
2. De uitslag zet mij aan het denken niet     in hoge mate
3. Ik neem de uitslag niet serieus niet     in hoge mate
4. Ik ben geschrokken van de uitslag niet     in hoge mate
5. De uitslag is nieuw voor mij niet     in hoge mate
6. De uitslag zegt mij niets niet     in hoge mate
7. Ik ben het niet eens met de uitslag. niet     in hoge mate
8. De uitslag laat mij onverschillig. niet     in hoge mate
9. De uitslag levert bruikbare informatie op. niet     in hoge mate
10, De uitslag bevestigt alleen maar wat ik al wist niet     in hoge mate
11. Ik herken de door de uitslag gesignaleerde problemen niet     in hoge mate
Als je alle vragen hebt ingevuld kan je de vragenlijst scoren door de knop aan te klikken. Jouw scores worden dan vergeleken met die van andere studenten. Je krijgt een kort commentaar op jouw uitslag.
Robert Topman, studentenpsycholoog b.d. Universiteit Leiden