Verwachtingen over studeren
Digitale StudieCoach
In de Vragenlijst Over Studeren staan 10 uitspraken over studeren in het komende studiejaar. Lees iedere uitspraak en geef op twee manieren aan wat voor jou van toepassing is. Eerst wordt je gevraagd 'ja / neen' aan te klikken. Daarna wordt je gevraagd om aan te geven hoe zeker je van je oordeel bent. Er zijn geen goede en foute antwoorden, want het gaat er om jouw verwachtingen te onderzoeken.
Als je alle vragen hebt ingevuld kan je de vragenlijst scoren. Dat wil zeggen dat jouw scores worden vergeleken met andere studenten. Zo krijg je een overzicht van jouw sterke en zwakke kanten.

Robert M. Topman, studentenpsycholoog b.d. Universiteit Leiden.

1. Ik ga mij goed op de tentamens voorbereiden
ja
neen
Hoe zeker ben je hiervan?
niet
enigszins
in zekere mate
in hoge mate
2. Ik ga genoeg tijd aan mijn studie besteden
ja
neen
Hoe zeker ben je hiervan?
niet
enigszins
in zekere mate
in hoge mate
3. Ik vind deze studie zeer interessant
ja
neen
Hoe zeker ben je hiervan?
niet
enigszins
in zekere mate
in hoge mate
4. Ik kan goed studeren
ja
neen
Hoe zeker ben je hiervan?
niet
enigszins
in zekere mate
in hoge mate
5. Ik ga de mentor/tutor groepen geregeld bijwonen
ja
neen
Hoe zeker ben je hiervan?
niet
enigszins
in zekere mate
in hoge mate
6. Ik ga goede cijfers halen
ja
neen
Hoe zeker ben je hiervan?
niet
enigszins
in zekere mate
in hoge mate
7. Ik ga studietijd en vrije tijd goed indelen
ja
neen
Hoe zeker ben je hiervan?
niet
enigszins
in zekere mate
in hoge mate
8. Ik kan deze studie aan
ja
neen
Hoe zeker ben je hiervan?
niet
enigszins
in zekere mate
in hoge mate
9. Ik ga met regelmaat studeren
ja
neen
Hoe zeker ben je hiervan?
niet
enigszins
in zekere mate
in hoge mate
10. Ik ga mijn propedeuse halen
ja
neen
Hoe zeker ben je hiervan?
niet
enigszins
in zekere mate
in hoge mate
Als je alle vragen hebt ingevuld kan je de vragenlijst scoren. Dat wil zeggen dat jouw scores worden vergeleken met een grote groep universitaire studenten. Zo krijg je een overzicht van jouw sterke en zwakke kanten in verband met vier factoren die samenhangen met studiesucces.


Disclaimer . Dit is een experimentele versie..
De vragenlijst VOS is bedoeld om je een overzicht te geven van jouw sterke en zwakke kanten in verband met studeren. Specifieke persoonlijke omstandigheden worden hier beperkt in verwerkt! Raadpleeg zonodig een studentenbegeleider, want de VOS heeft niet de bedoeling een gesprek te vervangen.

Robert M. Topman, studentenpsycholoog b.d. Universiteit Leiden.