Eva's portrait of the Digital Study Coach Digitale StudieCoach
Examenstress
Examen doen is voor bijna iedereen spannend en sommigen hebben zelfs last van 'faalangst' en 'examenstress'. 'Faalangst' is nogal een verwarrend begrip (zie de korte videoclip: 'Faalangst en aanpak studie-angsten en studiestress'; YouTube versie) en daarom wordt hier over 'examenstress' gesproken. Maar hoe dan ook, angst en stress kunnen hinderen bij examens afleggen en dat hangt samen met de manier waarop je hier mee omgaat. Jouw houding ten aanzien van stress heeft goede of minder goede effecten.
Wat kan je nu het beste doen met examenstress? Deze pagina heeft de bedoeling je te helpen een zo goed mogelijke manier te vinden. Als dat inhoudt dat je een andere houding ten aanzien van stress zal moeten ontwikkelen, dan kost dat tijd. Want mensen zijn geen robots, waarbij je een knopje kunt omzetten.
Op deze pagina wordt je uitgenodigd om
 1. Eerst, zonder al te veel na te denken, een keuze te maken uit vier manieren om met examenstress om te gaan. Wat vind jij?
 2. Dan de voor- en nadelen van vier manieren met examenstress omgaan te noteren. Hoe zie jij dat?
 3. Vervolgens het commentaar van de Digitale StudieCoach te lezen.
 4. Vergelijk eens jouw manier van omgaan met examenstress met het commentaar. Zo kan je een manier en een houding vinden, die je helpt om zo goed mogelijk met examenstress om te gaan.
Tot slot worden een paar vuistregels en tips genoemd.
Vier manieren van omgaan met examenstress
Wat is volgens jou het beste manier om examenstress aan te pakken? Klik het beste antwoord aan

Examenstress kan je het beste

1. bevechten en overwinnen

2. onder ogen zien en je laten geruststellen

3. mee leren omgaan en leren hanteren

4. observeren, aandacht geven en mee samenwerken

Voordelen en nadelen van verschillende manieren van omgaan met examenstress.
Kijk nog eens naar de vier manieren om examenstress aan te pakken en noteer wat jij ziet als voordelen en nadelen van die vier verschillende manieren.
 • 1. Examenstress kan je het beste: bevechten en overwinnen

  Voordelen

  Nadelen

  Klik voor commentaar van de Digitale StudieCoach.

 • 2. Examenstress kan je het beste: onder ogen zien en je laten geruststellen

  Voordelen

  Nadelen

  Klik voor commentaar van de Digitale StudieCoach.

 • 3. Examenstress kan je het beste: mee leren omgaan en leren hanteren

  Voordelen

  Nadelen

  Klik voor commentaar van de Digitale StudieCoach.

 • 4. Examenstress kan je het beste: observeren, aandacht geven en mee samenwerken

  Voordelen

  Nadelen

  Klik voor commentaar van de Digitale StudieCoach.

  Observeren, aandacht geven en mee samenwerken is een houding van 'mindfulness'. Voor meer informatie over 'mindfulness', een vragenlijst en oefeningen, ga naar de mindfulness pagina's

Hoe ga je nu examenstress aanpakken?
Wat is jouw eindoordeel over de manieren om examenstress aan te pakken? Maak hieronder wat notities.

Klik voor commentaar van de Digitale StudieCoach op de vier manieren van omgaan met examenstress en de mogelijkheid om dit te printen.

Tips en vuistregels i.v.m. examenstress
Vuistregel: Jezelf uitschelden werkt meestal niet goed uit. Met vriendelijk jezelf proberen te begrijpen kom je een stuk verder. Denk niet dat dit altijd gemakkelijk is, want als je aandacht voor jezelf hebt, dan kom je mooie en minder mooie kanten van jezelf tegen

Tip: Als je ouders vol goede bedoelingen je steeds weer proberen aan te moedigen met "je kunt het best" en je merkt dat je hier alleen maar ongeruster door wordt, bedank ze dan voor hun aanmoediging en vraag ze hier mee op te houden. Immers er kan gemakkelijk een dialoog ontstaan, die steeds ongemakkelijker wordt. Hoe meer zij jou aanmoedigen, des te meer ga jij dan zeggen "Ik kan het niet", "Het lukt me niet", "Ik raak in paniek", enz. Verdraag de spanning en maak deze niet groter. Laat ze zonodig deze tip lezen!

Vuistregel: Vaak is luisteren, proberen te begrijpen en vragen stellen de beste hulp bij het zoeken naar oplossingen van een probleem. Dan wordt duidelijk waar het probleem uit bestaat en kan iemand de emotionele lading onder woorden brengen. Mensen geven zichzelf of aan elkaar vaak te snel adviezen of proberen gerust te stellen in een poging de pijnlijke lading van het probleem te verzachten.

Vuistregel: Mensen kunnen in gespannen situaties zeer adequaat handelen. Want wat je ook denkt en wat je ook voelt, je kunt altijd juist handelen.

Tip: Analyseer niet alleen hoe jij het examen aflegt, maar betrek hierbij ook jouw voorbereiding op het examen. Studenten merken soms pas op het examen dat de voorbereiding niet goed was. Zo leer je uit positieve en negatieve ervaringen.

Overzicht studeren met aandacht

Robert M. Topman, Studentenpsycholoog b.d., Universiteit Leiden