Eva's portrait of the Digital Study Coach Digitale StudieCoach
Mindfulness
Het begrip 'mindfulness' duikt de laatste jaren geregeld op in de wetenschappelijke psychologische literatuur. Brown and Ryan, 2003, de auteurs van de MAAS, (Nederlandse versie: Vragenlijst Alledaagse Ervaringen) schrijven over 'mindfulness' het volgende: "The concept of mindfulness has a long lineage, dating back more than 2500 years, and writings in Self-Determination Theory have discussed the importance of this, and related qualities of consciousness for behavioral self-regulation and well-being. Mindfulness is an open or receptive awareness of and attention to what is taking place in the present. The construct has been operationalized in dispositional terms by the Mindful Attention Awareness Scale (MAAS)...".

De interesse vanuit de klinische praktijk in mindfulness is sterk toegenomen door de positieve effecten van het door Jon Kabat-Zinn ontwikkelde 'Mindfulness-Based Stress Reduction' programma en de daarop gebaseerde 'Aandachttraining'. Zie en hoor Kabat-Zinn in korte clips over aandachtstraining en kenmerken van aandacht

'Mindfulness' komt uit de context van Boeddhistisch meditatie en de vraag of dit wel past in de wetenschappelijke psychologie leidt tot geanimeerde discussies. Wetenschappelijk onderzoek maakt echter duidelijk dat de mate van 'mindfulness' kan samenhangen met persoonlijk welbevinden. Op deze pagina's is informatie te vinden over 'mindfulness', een test en oefeningen.

Lees over mindfulness Test je mate van mindfulness Leer oefeningen mindfulness
  • Meer informatie over mindfulness, mindlessness, experimenteren, en anders leren omgaan met sensaties, gevoelens en gedachten.
  • Mindfulness in de context van Winnie de Pooh en de Vrees voor het Multiple Choice-Tentamen; in: Deel 5. (Nieuwe Ontwikkelingen: Dieren met en dieren zonder verstand worden oplettend en de Psycholoog ook. Maar Poeh lette al op) heb ik geprobeerd om iets te schrijven over 'klassieke' cognitieve-gedragstherapie en mindfulness.
  • korte animatie 3 aspecten van mindfulness
  • Studeren met aandacht: slim en geconcentreerd studeren, examenstress, enz.
De Vragenlijst Alledaagse Ervaringen gaat over alledaagse ervaringen, die sommige mensen meer en andere mensen minder hebben. Na de vragen te hebben ingevuld, kan je de vragenlijst laten scoren. Scoring houdt in dat jouw reacties op de vragen worden vergeleken met die van 120 andere personen. Dat is een betrekkelijk kleine groep. Interpreteer dus de uitslag met voorzichtigheid.
De uitslag kan samenhangen met de mate van mindfulness en persoonlijk welzijn. Eventueel zijn de vragen op te vatten als aanwijzingen hoe je meer 'mindful' zou kunnen zijn. Door te oefenen is dat te leren.

Online worden vier series oefeningen (lichaamsverkenning, liggende yoga, staande yoga en zitmeditatie) aangeboden uit de 'aandachttraining' van de klinisch psycholoog Bettina Heddes (Bosman GGZ). De oefeningen zijn deels een bewerking van de 'body scan' en de 'sitting meditation' van Kabat-Zinn.
De oefeningen zijn te gebruiken als een kennismaking met mindfulness of als ondersteuning bij het zelf leren en uitproberen. Probeer eens een oefening of een serie uit, of beter nog, reserveer een minuut of 20 en doe eens drie oefeningen uit een serie na elkaar. Wellicht bevalt dit zo goed, dat je geregeld meer oefeningen na elkaar gaat doen net als de deelnemers van een aandachttraining.
Robert M. Topman, Studentenpsycholoog b.d., Universiteit Leiden