Eva's portrait of the Digital Study Coach Digitale StudieCoach
Mindfulness
3 aspecten van mindfulness (1:20) informatie mindfulness
Over wat mindfulness nu 'precies is' bestaat veel discussie. Over het algemeen worden genoemd
  • aandacht
  • een houding van niet beoordelende acceptatie
Eenvoudig gezegd in mindfulness gaat het om aandacht schenken aan wat zich voordoet van moment tot moment zonder oordelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mindfulness samenhangt met persoonlijk welbevinden en dat mindfulness is te leren (zie de mindfulness pagina's).

In wetenschappelijk onderzoek met vragenlijsten worden verschillende componenten van mindfulness gevonden (zie mindfulness questionnaires). In de animatie worden 3 kenmerken van mindfulness, die de auteur als belangrijkste ziet, gepresenteerd. Soms duurt het even voordat de animatie speelt, want dat is afhankelijk van de snelheid van de verbinding.

 

 

  Overzicht studeren met aandacht

Robert M. Topman, Studentenpsycholoog b.d., Universiteit Leiden