Eva's portret van de Digitale StudieCoach Digitale StudieCoach
Mindfulness questionnaires
Uit onderzoek blijkt dat ‘mindfulness-based’ interventies leiden tot een duidelijke reductie van uiteenlopende medische en psychologische klachten (zie voor een overzicht Baer, 2003 en Walach, Buchheld, Buttenmuller, Kleinknecht & Schimdt, 2006). De definities van mindfulness door de verschillende auteurs verschillen, evenals de schalen waarmee mindfulness wordt gemeten. Bij een korte bespreken van zes gepubliceerde mindfulness vragenlijsten worden deze verschillen aangestipt.

De Mindful Attention Awareness Scale (MAAS; Brown & Ryan, 2003) bestaat uit 15 vragen en meet een algemene tendens om aandacht te hebben voor alledaagse ervaringen. In tegenstelling tot andere schalen heeft de MAAS een enkelvoudige factorstructuur en levert een score op. Brown en Ryan (2004) benadrukken in een later artikel dat uit hun onderzoek blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor een meervoudige factorstructuur. De totaalscore is ondermeer positief gecorreleerd met persoonlijk welbevinden en is significant hoger bij beoefenaren van meditatie. Ook wordt de MAAS score in verband gebracht met een meer algemene orientatie als ‘ecologically responsible behavior’ (Brown & Kasser, 2005). De nederlandse versie (Schroevers, Nyklicek & Topman, 2008) staat op de mindfulness pagina's en is daar in te vullen en te scoren.

De Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS; Baer, Smith, & Allen, 2004) bestaat uit 39 vragen en meet vier aspecten van mindfulness, namelijk : ‘observing, describing, acting with awareness, and accepting without judgment’. Deze aspecten zijn sterk gebaseerd op de DBT (Linehan) opvattingen van mindfulness. De KIMS meet een algemene tendens om ‘mindful’ te zijn in het dagelijks leven. Scores van drie van de vier subschalen van een groep met persoonlijkheidsstoornissen waren significant lager dan bij een studenten groep.

De Cognitive and AffectiveMindfulness Scale (CAMS; Hayes & Feldman, 2004) bestaat uit 12 vragen en meet ‘ awareness, attention, present-focus, and acceptance/ nonjudgment’ ten aanzien van gedachten en gevoelens in het dagelijks leven. De CAMS poogt deze verschillende aspecten van mindfulness in een totaal score te bepalen. Scores van een groep die behandeld werd voor depressie namen na de behandeling toe.

De Toronto Mindfulness Scale (TMS; Lau, Bishop, Segal, Buis, Anderson, Carlson, Shapiro, Carmody, Abbey & Devins, 2006) heeft 42 vragen en bepaalt ‘curiosity’ en ‘decentering’ in twee te onderscheiden factoren. Bij ervaren beoefenaars van meditatie zijn de scores hoger, terwijl er sprake is van toename van de scores bij personen na een ‘mindfulness-based stress reduction program’ .

De eerste versie van de Freiburg Mindfulness Inventory (FMI; Walach, Buchheld, Buttenmuller, Kleinknecht & Schimdt, 2006) heeft 30 vragen en bepaalt ‘nonjudgmental present-moment observation and openness to negative experience’ en is ontwikkeld voor beoefenaren van meditatie. Een tweede korte versie met 18 vragen is eveneens onderzocht bij een steekproef van een algemene groep (niet-beoefenaren van meditatie) en een klinische groep. Analyse lijkt op één gezamenlijke factor te wijzen waarin de verschillende aspecten van mindfulness nauw verbonden zijn.

The Philadelphia Mindfulness Scale. (Cardaciotto, Herbert, Forman, Moitra & Farrow, 2008) The purpose of this project was to develop a bidimensional measure of mindfulness to assess its two key components: present- moment awareness and acceptance. Exploratoryand confirmatory factor analyses support a two-factor solution,corresponding to the two constituent components of the construct. Good internal consistency was demonstrated, and relationships with otherconstructs were largely as expected. As predicted, significantdifferences were found between the nonclinical and clinical samples in levels of awareness and acceptance. The awareness and acceptance subscales were not correlated, suggesting that these two constructs can be examined independently.

In een recent onderzoek (Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer, & Toney, 2006) worden ondermeer vijf mindfulness vragenlijsten, namelijk de MAAS (Brown & Ryan, 2003), de lange versie van de FMI (Walach et al., 2006), de (KIMS; Baer et al., 2004), de (CAMS; Hayes & Feldman, 2004) en de niet gepubliceerde Mindfulness Questionnaire bij twee grote groepen jongerejaars studenten afgenomen. Alle vijf mindfulness vragenlijsten blijken bevredigende psychometrische eigenschappen te bezitten. Analyse van de gecombineerde data lijkt te wijzen op vier verschillende componenten van een overkoepelend concept van mindfulness, die overeenkomen met de factoren van de KIMS, namelijk ‘describing / labeling with words, acting with awareness, nonjudging of experience, and nonreactivity to inner experience’.

Literatuur

 • Baer, R. A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. Clinical Psychology: Science and Practice, 10, 125-143.
 • Baer, R. A., Smith, G. T., & Allen, K. B. (2004). Assessment of mindfulness by self-report: The Kentucky Inventory of Mindfulness Skills. Assessment, 11, 191-206.
 • Baer,R.A., Smith, G.T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., & Toney, L. (2006). Using Self-Report Assessment Methods to Explore Facets of Mindfulness. Assessment, 13,27-45.
 • Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 822-848.
 • Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2004). Perils and promise in defining and measuring mindfulness: Observations from experience. Clinical Psychology: Science & Practice, 11, 242-248.
 • Brown, K.W., & Kasser, T. (2005).Are Psychological and Ecological Well-being Compatible? The Role of Values, Mindfulness, and Lifestyle. Social Indicators Research, 74, 349-368
 • Hayes, A. M.,&Feldman, G. (2004). Clarifying the construct of mindfulness in the context of emotion regulation and the process of change in therapy. Clinical Psychology: Science and Practice, 11, 255-262.
 • Lau, M.A., Bishop, S.R., Segal, Z.V., Buis, T., Anderson N.D., Carlson L., Shapiro, S., Carmody, J., Abbey, S. & Devins, G. (2006). The Toronto Mindfulness Scale: Development and validation. Journal of Clinical Psychology, 62,1445-1467.
 • Schroevers, M., Nyklicek, I., & Topman, R,M. (2008). Validatie van de Nederlandstallige versie van de Mindful Awareness Scale (MAAS). Gedragstherapie, 41, 225-240.
 • Walach, H., Buchheld, N., Buttenmuller, V., Kleinknecht, N.,& Schmidt, S. (2006). Measuring mindfulness-the Freiburg Mindfulness Inventory (FMI). Personality and Individual Differences, 40, 1543-1555
 • Cardaciotto, L; Herbert, JD; Forman, EM; Moitra, E; Farrow, V (2008). The assessment of present-moment awareness and acceptance - The Philadelphia Mindfulness Scale. Assessment, 15, 204-223
Robert M. Topman, Studentenpsycholoog b.d., Universiteit Leiden